Korespondence s Petrem Hájkem

From: Matouš Novák
Sent: Thursday, January 16, 2014 11:57 AM
To: 'redakce@protiproud.cz'
Subject: Diskuse s Tomášem Pajokem

Vážený pane Hájku,
se zájmem jsem si přečetl diskusi mezi Vámi, panem Dandou a panem Pajonkem.

Myslím, že vyjasnění si postojů, názorových shod a rozporů je velmi důležitým předpokladem smysluplné diskuse a případně i spolupráce v obraně proti tomu, co nás společně trápí. A že je toho čím dál víc... Dovolte mi proto požádat Vás o komentář k následujícím dvěma poznámkám, které k Vašemu textu mám:

1) Tomáš Pajonk ve svém článku, na který reagujete, napsal: "Oba body kritiky se mě snaží ... vykreslit jako ... homosexuálům fandícího člověka"

Vy jste mu odpověděl: "Ptáte se, zda jako politik a „homosexuálům fandící člověk“, můžete hájit zájmy „konzervativně smýšlejících lidí“."

Když ale někdo napíše: "kritici se mě snaží vykreslit", tak to přece neznamená, že se k tomu opravdu hlásí. Je to přesně naopak. Nezlobte se, ale v tomhle případě jste zcela převrátit realitu. Proč?

2) Na tom, co znamenají termíny pravice a levice, bohužel nepanuje shoda. Já (a nejsem sám) ten definiční rozdíl vidím v míře etatismu. Odpor k státním regulacím (omezením i podporám) a pochopení, že jde o ztrátu svobody, to je pravice. Levice naproti tomu regulace zavádí nebo obhajuje. Státní podpora rodin (ať už je myšlená jakkoliv bohulibě, ať už je správná a žádoucí, nebo naopak) je - při tomto pojetí - levicová myšlenková představa. A vůbec to nemyslím zle! Uznávám ovšem, že existují i jiné výklady pojmů pravice a levice. Vy ty pojmy zjevně chápete jinak. Mohu vědět jak? Chcete-li o někom psát, že se jako pravičák jen tváří, ale ve skutečnosti je levičák, tak byste se k tomu konkrétnímu pojmovému výkladu měl přihlásit a měl byste ho vysvětlit. Zvláště pak, když Pajonkovi vyčítáte "jeho „svobodný“ přístupem k pojmům".

Koho Vy považujete za pravičáka? Jistě ne jen sebe. Jistě s Vámi každý pravičák nemusí souhlasit ve všem. Jakou názorovou shodu s Vámi musí mít a v čem se od Vás může lišit, aby "ještě" patřil k pravici.

Předem Vám děkuji za reakci a srdečně Vás zdravím. Opožděně i přeji všechno nejlepší v novém roce.

S úctou

Matouš Novák


Odpověď Petra Hájka na webu Protiproud:

Velké následky malých příčin: Sklizeň bouře po setbě větru. Chtějí Svobodní svobodu? O léčbě nemoci, na kterou západní medicína rezignovala
19. 1. 2014 - PETR HÁJEK se znovu vrací k dopisům, které vznítily víc než jen vášnivou diskusi nad tématy překvapivě stále autenticky živými

Vážený pane Nováku,

také Vám upřímné přání všeho nejlepšího. Jako přesvědčený příznivec „smysluplné diskuse a případně i spolupráce v obraně proti tomu, co nás společně trápí“, Vám nemohu než dát zapravdu, že je toho čím dál víc. Že se toho na nás valí odevšad jako z otevřených stavidel. Právě proto musíme mít nejprve alespoň v obrysech jasno, o čem hovoříme. Takže k Vašim otázkám:

1) Nechci se příliš vracet k panu Pajonkovi. Vím, že napsal další text, který nemíním komentovat – nejen proto, že by to bylo až příliš snadné. Především proto, že diskuse vznikla jako jeho reakce na náš článek. Tím jsem cítil právo i motivaci ke svému vyjádření. Především však – pan Pajonk je politik, já nikoli. Reagoval jsem tedy jako občan, který se obrací na domnělého reprezentanta jistého typu mně blízkých zájmů, jimž se obecně říká pravicové. A pokoušel jsem se vysvětlit, že je se svými postoji může stěží reprezentovat. Že, možná nevědomky, reprezentuje ve skutečnosti zájmy jiné.

Citujete tvrzení pana Pajonka, že se jej kritici snaží vykreslit jako homosexuálům fandícího člověka a namítáte: „Když ale někdo napíše: "kritici se mě snaží vykreslit", tak to přece neznamená, že se k tomu opravdu hlásí. Je to přesně naopak.“ Klidně by mohlo být. Pokud se však pan Pajonk otevřeně angažuje za „práva“ této minority uzavírat manželství – jak jinak tomu rozumět? Kolik jsou dvě a dvě? Pokud se shodneme na odpovědi „čtyři“, pak sotva obhájíte svou výtku. Jistěže jsem tím nemyslel, že je pan místopředseda v nějakém „fanklubu“. Slovo „fandící“ použil ovšem on sám. Nemyslím tedy, že jeho postoj překrucuji.

2) Druhá otázka je ovšem podstatnější. Pojmy pravice a levice jsou totiž opravdu – též usilovnou snahou a prací médií i politiků – už natolik rozmlžené, že nejen Vy si nejste jist, co je co a kdo je kdo. Říkáte: „...definiční rozdíl vidím v míře etatismu. Odpor k státním regulacím (omezením i podporám) a pochopení, že jde o ztrátu svobody, to je pravice. Levice naproti tomu regulace zavádí nebo obhajuje.“

Pokud by tomu bylo tak, jak říkáte, bylo by všechno snadné. Ale ono je to složitější. Etatismus (zjednodušeně primární role státu, nikoli občana) – je pouze součástí charakteristiky pravice. To bychom pak mohli tvrdit, že Gorbačovova „glasnosť“ směřovala do prava. Nebo že marxismem odkojení američtí „neokoni“ či Cameronovi „zelení konzervativci“ jsou alespoň teoreticky pravičáci jako řemen. Etatismus, z francouzského l’état = stát, je sám o sobě jenom nálepka.

Pravice stát přece uznává. Pokládá jej dokonce za nezbytný. Za jediný možný prostor, v němž lze uplatnit a bránit například právě občanské svobody. Netvrdí, že rodina je důležitější než stát, ale ví, že je jeho základní jednotkou. A že právě proto existuje veřejný zájem manželství mezi mužem a ženou, kolébkou budoucí existence národa, podporovat – a současně střežit její výsostně soukromý charakter, zvláště pokud jde o výchovu dětí.

Každá norma (zákon), na níž se většinově shodnou svobodně zvolení zástupci veřejnosti, je z podstaty omezením či podporou nějaké části občanů. Nejde však jen o „míru“ regulací. O tu také , ale ne JEN. Na prvním místě jde o to, CO je předmětem státní regulace. Zda například míří k revolučnímu popření tradičních, generacemi předků ověřených hodnot (typicky sňatky homosexuálů), nebo k jejich uchování. A tak dále.

Pravici prostě na prvním místě charakterizuje konzervativní přístup ke zděděným hodnotám (nadosobní mravní řád), k individuálním občanským svobodám v tomto řádu zakotveným a k odpovědnosti (chcete-li solidaritě) vůči jednotlivcům i národnímu celku. Bez toho stát přestává být státem, ale stává se anarchií, nebo vězením pro dlužníky.

Pro pravici, zjednodušeně řečeno, „svět je dost“. Není třeba ho revolučně měnit podle aktuálních „pokrokových“ idejí levičáckých „vizí“, ať přicházejí odkudkoli. Jednou z nich je právě i libertariánství, které sice křičí „Svoboda!“, ale myslí tím revoluci (například absurdní „sňatky“ homosexuálů). Všechny revoluce moderní doby, Velkou francouzskou počínajíce, ničily svět ve jménu svobody. Jakákoli revoluce je vždycky levičácká.

Zdroj: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/dilo/diskuse/789-velke-nasledky-malych-pricin-sklizen-boure-po-setbe-vetru-chteji-svobodni-svobodu-o-lecbe-nemoci-na-kterou-zapadni-medicina-rezignovala.htm


From: Matouš Novák
Sent: Thursday, January 23, 2014 10:36 AM
To: 'redakce@protiproud.cz'
Subject: RE: Diskuse s Tomášem Pajokem

Vážený pane Hájku,
děkuji Vám za reakci na moje dotazy. Velmi si toho cením. Na druhou stranu mám pocit, že jsme si ne úplně rozuměli. Asi jsem se nevyjádřil přesně, protože Vaše odpověď docela míjí podstatu mých dotazů. Ta se týkala způsobu Vaší argumentace. Konkrétních reakcí na konkrétní slova a jejich vzájemnou návaznost. Nechci být "hlídačem slov" a zbytečně rozpitvávat jednotlivá slova, která by neměla velký význam. Ale Vy v chybné argumentaci pokračujete...

Například ohledně Pajonkova "fandovství". Pokud jste chtěl vyjádřit, že pan Pajonk, ačkoliv se k tomu nehlásí, ve skutečnosti homo-aktivisty podporuje, tak jste měl napsat, že: "Pan Pajonk, ačkoliv se k tomu nehlásí, ve skutečnosti homo-aktivisty podporuje." Místo toho jste na jeho popření navázal tak, jakoby se k tomu opravdu hlásil. Nemyslím si, že by to byl nepodstatný detail. Chceme-li vést DISKUSI, tedy dialog, ve kterém si, ač s rozdílnými postoji, budeme rozumět, musí na sebe jednotlivé argumenty LOGICKY navazovat.

Pořád ale nechápu, kvůli čemu konkrétně Pajonkovi jeho "podporu aktivistům" přisuzujete. Já ho neznám ani osobně ani příliš z médií nebo veřejných debat. Četl jsem jenom ty dva texty, na které reagujeme. V nich žádná PODPORA není. V nich se jenom píše: "Byl bych nejraději, kdyby stát do rodinných vztahů nezasahoval. ... Je třeba důsledně nikoho nezvýhodňovat. Jen to je z pozice státu férové. ... Svobodní důsledně prosazují práva na uzavírání jakýchkoliv dobrovolných smluv s ostatními lidmi."
To není aktivní podpora. Není to ani "prosazování agendy homosexualismu". To jen znamená, že on - Tomáš Pajonk - se do toho nikomu nechce míchat. Kdybyste Pajonkovi vytknul pasivitu, tak to beru. Já osobně bych se k takové kritice sice nepřidal, ale dávala by smysl. Ovšem slovy "podpora" či "prosazování" se myslí něco jiného.

V odpovědi panu Machálkovi, v témže textu, ve kterém jste odpověděl mně, píšete o jakémsi "moderním výroku" Petra Macha o Václavu Klausovi. Zmínil jste nedostatek Machovy loajality a spekuloval jste o motivu dostat se tímto do médií. Vůbec jste ale nezmínil, co že bylo obsahem těch výroků. On Klause kritizoval? Co přesně mu vyčetl? To přece musí být řečené na začátku! Spekulovat o nečestných úmyslech lze, ale až poté. Až když vyvrátíme věcný obsah. Jistě jste to nemyslel tak, že by jakákoliv kritika Klause Machem byla nepřípustná. Jak jste to ale myslel? Jak jinak se Vaše slova dají chápat? Prostě nemyslel jste to tak, ale napsal jste to tak.

Panu Pajonkovi jste vyčetl, že mu chybí "strukturované myšlení". Na způsobu myšlení závisí, zda vedeme věcnou neosobní diskusi s na sebe navazujícími argumenty, nebo jen monolog, kterému rozumí jen ti, kteří s námi a priori souhlasí. Takové monology ale nemají žádný smysl.

S úctou

Matouš Novák


Další reakci jsem od pana Hájka neobdržel.

Týden poté se v článku věnovaném dopisům čtenářů věnoval jiným tématům.

Ve svém druhém mailu jsem psal pouze o způsobu Hájkovy argumentace. Měl bych ale komentář i k jeho interpretaci termínu pravice.

Nepřekvapila mě, nebyla pro mě zcela nová. Jen jsem poněkud povytáhl obočí nad větou: "Vy si nejste jist, co je co a kdo je kdo." Jeho výklad se mi však zdá problematický. Pojmy pravice a levice popisují POLITICKÉ směry. Politika je správa veřejných věcí. Základní rozdíl pravice a levice je v tom, co považuje za ono "veřejné". Pravice do veřejné sféry zahrnuje méně než levice. Levice má tendenci do veřejného prostoru zahrnovat i věci soukromé. V tomto výkladu výcházím z toho, že ty termíny byly původně vytvořeny proto, aby odlišily ten zcela nejzásadnější rozdíl. A vymezeny byly tak, aby ty dvě strany byly (více méně) rozděleny "někde uprostřed". Aby (zhruba) polovina politiků byla na pravici a druhá byla na levici.

Učebnicovým příkladem sporu pravice a levice může být například snaha o zákaz kouření v restauracích. Pravice se mu brání nikoliv proto, že by neuznávala, že kouření škodí a obtěžuje, nýbrž proto, že restaurace nezahrnuje do veřejného prostoru.

Hájkovo chápání pravice je podle mě spíš kulturní, společenský nebo filozofický názorový směr. Vztah k rodině či národu se týká osobních životních preferencí. Nemusí nutně prosakovat do veřejné sféry.

Jsem ochotný od svého výkladu termínů upustit. Význam těchto pojmů je totiž definovaný jejich POUŽÍVÁNÍM. Pokud by to většina lidí chápala jako pan Hájek, tak to tak prostě je... Ta slova přece slouží k tomu, abychom si rozuměli.

Možná tedy nejsem pravičák. Politické směry bych rozdělil na "individualistické" a "koliktivistické". Pokud bych se pokusil popsat lidskou podstatu rozdílu mezi individualisty a kolektivisty (dříve pravičáky a levičáky), tak bych řekl, že kolektivisti se vyznačují nedůvěrou v přirozené vlastnosti člověka. Socialisté nevěří v normální solidaritu a slušnost mezi lidmi, tak šíří teorie o nezbytnosti sociálního zabezpečení a programů. Socialisté nevěří v kulturnost lidí, tak dotují to, co sami považují za kulturní kvalitu. Konzervativci (a teď pozor!!!) nevěří v životaschopnost tradičních hodnot, tak prosazují, aby stát podporoval rodinu a národní hrdost. Individualisti se o ty hodnoty tak nebojí. Neznamená to ale, že by si jich nevážil...

Matouš Novák
27. 1. 2014

 


 

Zpět